IE8 accelerator
facebook fun page


                           Mail kontakt

    Ukoliko imate neka pitanja, predloge, tehničke probleme, možete nam se obratiti putem e-pošte na sledeću adresu: [email protected]

Takođe možete kontaktirati nekog od autora sajta na neku od sledećih adrese:

[email protected] - Web design, autor tekstova

[email protected] - ilustracije

[email protected] - lektor, autor tekstova

[email protected] - prevod na engleski jezik (u pripremi)

[email protected] - prevod na engleski jezik (u pripremi)