IE8 accelerator
facebook fun page

                                 Kućni duhovi

  •    Banik- Banik je bio duh banja, odnosno, sauna koje koriste Sloveni koji žive na severu. Opisuje se kao smežuran starac duge brade i sede kose koji se prizivao u pomoć pri jednom neobičnom gatanju. Naime, oni koji bi se okupali izlazili bi golih leđa napolje iz saune i čekali banika. U slučaju da osete udarac banika ljudi bi smatrali da ih čeka svetla budućnost. Nepovoljnim odgovorom na pitanje o budućnosti smatrali bi kada bi ih banik ogrebao u predelu kičme. U saunu se nije smelo ulaziti kada se banik gostio sa svojim prijateljima- duhovima. U slučaju da se čovek tada zatekne u sauni ne bi dobro prošao, a ponekad bi za  ovo uznemiravanje bio kažnjen smrću.
  • Ćur- biće iz ruskog folklora, personifikacija ćumura.
  • Čudo-kućni duh, takođe biće iz ruskog folklora.
  • Dvorevoj - Dvorevoj ili dvorski bio je ruski duh dvorišta. Prikazivao se u žutom odelu ili sa žutom dlakom, dok s na Uralu govorilo za njega da je siv kao hrčak. Ovo biće živelo je u šupama ili štalama gde se brinulo o domaćim životinjama. Kada je domaćin dovodio novu životinju morao je prvo da je predstavi dvorovoju koji bi joj potom poželeo dobrodošlicu. Verovalo se da su duhu dvorišta posebno bile drage životinje sa belim krznom ili belim perjem. Da bi se umilostivio domovoj ostavljale su mu se ponude u obliku komadića hleba ili parčića ovčije vune. U slučaju da dvorevoj nije obavljao svoje dužnosti domaćin bi udarao po dvorištu improvizovanim bičem. Ruska priča o Katji govori o dvorevoju koji se zaljubio u svoju gazdaricu i koji ju je potim zadavio sopstvenom kosom kada je svoje srce dala nekom mladiću. U ovoj priči dvorevoj je opisan kao naočit momak prema kome je i devojka Katja osećala naklonost.
  • Kikamora- ženski kućni duh, smatrala se suprugom domovoja. Pripisivale su joj se kokošije noge u dugačak nos nalik kljunu. Žene bi je nagovoarale da im pomogne u kućnim poslovima u slučaju da one ne mogu sve da obave. Veruje se da je kikamora zaista pomagala vrednim ženama povremeno opravši im posuđe, dok je lenje žene kažnjavala. Decu lenjih žena ona je budila noću golicajući ih, učinila bi da se u kući izgube sitne stvari ili da se pokvari hrana. Kikamora je živela u podrumu ili u kokošinjcu a bila je pozanata i kao domanija ili domovika.
  • Šiš-kućni duh iz ruskog folklora.
  • Usluzni duh- Još jedno biće u u koga su verovali Sloveni koji su naseljavali teritoriju bivše Jugoslavije. Smatralo se da u čovekovom domu može vladati blagostanje ako on poseduje takozvanog uslužnog duha. Uslužni duh se zamišljao kao biće veličine deteta sa obaveznom crvenom kapicom. Čovek je do ovakvog duha mogao doći na različite načine: mogao je da uzme jaje koje bi izlegao petao, koje bi potom čuvao pod levim pazuhom četrdeset dana. Iz takvog jajeta izlegao bi se uslužni duh ili đavolak. Đavolak se čak mogao kupiti u apoteci s tim da se njegov novi vlasnik nije smeo osvrtati ili bi ga izgubio. Ipak, šta god da je čovek stekao pomoću ovog bića smatralo se delom nečiste sile. Verovanje u uslužnog kućnog duha je zapravo kombinacija verovanja u domovoja, hrisćanskih verovanja i stranih uticaja. Ovo poslednje se odnosi na činjenicu da se u uslužnog duha verovalo u Primorju (romanski uticaj) i na teritoriji severno od Save i Dunava (germanski uticaj). Najviše priča o kućnom duhu zabeleženo je u Pančevu, a u ovom gradu postojala je apoteka u kojoj se navodno mogao kupiti uslužni duh.

Vesna Kakaševski